قهرمان این کتاب انسان خسته و بی اصالت جامعه مدرن است

به گزارش صنایع 90، به گزارش خبرنگاران زنان در طول تاریخ در پی نمادی کامل از خود در همه زمینه ها بودند. این نمونه ها گاه به صورت اسطوره هایی در اعتقادات و باورهای یک قوم تبلور پیدا می کند. گاه این اسطور ه ها چنان در دل یک ملت راه یافته اند که به مرور به صورت خدایانی بزرگ درآمده و مورد ستایش و عبادت قرار گرفته اند.

قهرمان این کتاب انسان خسته و بی اصالت جامعه مدرن است

شارون بلکی در طول کتاب زنانی که از ریشه می رویند خواننده را با خود وارد پویشی برای پیدا کردن جایگاهش در جهان می کند. او در فصول مختلف کتاب با الهام از اساطیر بومی و زنان معاصری که توانسته اند با پیدا کردن ریشه های اصیل خود، جایگاه حقیقی خود در اجتماع را پیدا کنند و در معین سرنوشت جهان نقش داشته باشند خواننده را با خود همراه می کند. زنانی که از ریشه می رویند کتابی زیبا، صادق و تاثیرگذار است و آوازی است در ستایش زنانگی اصیل که زنان را به بیداری و کشف قدرت وجودی شان فرا می خواند. برای خوبی خودشان و برای خوبی زمین در احتضار.

ندا صابری مترجم این کتاب معتقد است: در تمامی اساطیر و سنت های عرفانی، انسانی که از خود و شرایط خود احساس رضایت نمی کند صدای دعوتی می شنود و پا در سفری پر فراز و نشیب می گذارد تا در نهایت به مقصد برسد. انسان در این پویش تجارب زیادی را پشت سر می گذارد و دچار تحول می گردد. قهرمان داستان در انتهای پویش قرار است به انسان کامل تبدیل بگردد. مشروح این گفت وگو در ادامه آمده است:

مفهوم خراب آباد منظور معنای عرفانی آن است با توجه به اثر شارون بلکی و آثار پیش از آن چگونه این مفهوم در کتاب به کار رفته است؟

خراب آباد را من از روی کلمه wasteland ترجمه کردم. خراب آباد از لحاظ نویسنده این اثر به دو معنا به کار رفته است؛ معنای اول منظور جهانی است که انسان مصرف گرای عصر مدرن با تکیه بر توسعه صنعتی، رونق اقتصادی، مصرف گرایی و جهانی شدن به وجود آورده و زمین و هر آنچه در آن هست، اعم از حیوانات، گیاهان و منابع طبیعی را به عنوان محصولاتی برای مصرف انسان می بیند و دست به تخریب طبیعت و کشتار حیوانات می زند. در واقع زمین ما با جنگل های از بین رفته، چشمه های خشک شده، حیوانات در حال انقراض و هوای آلوده تمثیلی از خراب آباد است. معنای دوم خراب آباد از دیدگاه نویسنده در واقع درون ما انسان های این جامعه است. که روح بکر و خصایص اصیل و وحشی خود را از دست داده ایم تا بتوانیم خود را با نظام مدرنیته هماهنگ کنیم و در آن جایی داشته باشیم. خانم بلکی انسان مدرن را انسانی بی هویت می داند که خصائص حقیقی انسانی خود را به نظام سرمایه داری فروخته و آنقدر از خود بیگانه شده است که دیگر نمی داند از کجا آمده است و آمدنش بهر چه بود؟!

مفهوم انسان کامل در متون و کتاب های عرفانی مختلف به کار رفته است. شما نیز در کتاب خود به این مفهوم هم مستقیم و هم غیر مستقیم اشاره کرده اید. آیا این مفهوم با آنچه در کتاب های دیگر آمده متفاوت است؟

در تمامی اساطیر و سنت های عرفانی، انسانی که از خود و شرایط خود احساس رضایت نمی کند صدای دعوتی می شنود و پا در سفری پر فراز و نشیب می گذارد تا در نهایت به مقصد برسد. انسان در این پویش تجارب زیادی را پشت سر می گذارد و دچار تحول می گردد. قهرمان داستان در انتهای پویش قرار است به انسان کامل تبدیل بگردد.

در کتاب زنانی که از ریشه می رویند قهرمان داستان ما انسان خسته و بی اصالت جامعه مدرن است. انسانی که زیر بار زندگی صنعتی له شده و دیگر خودش و اصالت وجودش را به یاد نمی آورد و ارتباطش با مادر - زمین قطع شده است. این قهرمان خسته به دعوت درونش پاسخ مثبت می دهد و پا در راستا تحول می گذارد. در راه در می یابد که پوستش را گم کرده است. از خوان های مختلفی می گذرد. مرحله جدایی، حیرانی، آزمون ها، تشرف و... را می گذراند تا به مقصد که خود اصیلش است باز می گردد. در این جا هم مانند منطق الطیر عطار، سالک با وادی های مختلفی رو به رو است که باید از آن ها سربلند بیرون بیاید.

در یک کلام انسان کامل از دید نویسنده زنانی که از ریشه می رویند انسانی است که به ریشه های اصیل خود بازگشته، روح بکر و وحشی خود را بازیافته، صاحب خردی ناب، خلاقیتی پرشور و عشقی مشفقانه به خود و خانواده و مادر- زمین است.

آیا کتاب را می توان در مفاهیمی مانند فمینیسم گرایی گنجاند؟

این کتاب را بیشتر می گردد در حوزه مسائل زنان گنجاند تا فمینیسم. این اثر به نظرم بیشتر پست - فمینیست است تا فمینیستی. نویسنده با وجود اینکه به جنبش فمینیسم و نقش آن اشاراتی دارد اما نگاهش بیشتر انسانی است و انسان معاصر خصوصا زن معاصر را به فراتر رفتن از تمامی تعاریفی که از او شده دعوت می کند و او می خواهد ویژگی های اصیل و حقیقی خود را پیدا کند. ریشه هایی که بسیار کهن تر از جنبش فمینیسم هستند.

بحث هویت اسطوره ای و کهن الگویی زنان همواره مطرح بوده است. نحوه نگاه نویسنده چه تفاوتی با سایر آثار مشابه دارد که به این موضوع پرداخته اند؟

یکی از منظرهایی که این کتاب را می گردد مورد بررسی قرار داد استفاده از کهن الگوها و اساطیر هست. اما فرق عمده ای که این کتاب با کتاب های مشابه از جمله از نویسندگان یونگ دارد که خودم هم جز علایقم هست و دو کتاب در موردشان ترجمه کرده ام این است که اغلب آن ها به اساطیر و کهن الگوهای یونانی و رومی استناد کرده اند که مربوط به دوران پدرسالاری می گردد. اساطیر و کهن الگوهایی که خانم بلکی در این کتاب به آن ها استناد می کند به دوران قبل از مسیحیت و تمدن سلت ها باز می گردد که با تقسیم بندی هایی که ما برای زن و مرد می شناسیم متفاوت بوده است.

زنان همواره در دوره های مختلف مورد تکریم و احترام بوده اند حتی در یونان باستان بسیاری از الهه ها زن بوده اند. این موضوع در این کتاب چگونه مطرح شده است؟

همان طور که گفتم الهه ها و اساطیری که در این کتاب استفاده شده اند به فرهنگ سلت برمی گردند که متعلق به دوران پیش از مسیحیت است. دورانی که زنان نقش حافظ و نگهدارنده زمین، محافظ چشمه ها، حمل کننده جام، تصمیم گیرنده در انتخاب پادشاهان و بافنده سرنوشت داشته اند. قوانین حاکم بر آن ها و دیدگاه شان اساسا با اساطیر یونانی و رومی متفاوت است و با مرکزیت حفاظت از زمین و طبیعت شکل گرفته است. مسئله دقیقا این است که آن ها بر خلاف الهه های یونان و روم جایگاه تکریم و ستایش نداشته بلکه دارای نقش های محوری و کلیدی در ارتباط با طبیعت و تصمیمات بزرگ بوده اند. دوشیزگان محافظ چشمه ها و پیرزن عنکبوتی دو نمونه از آن ها هستند.

شما اصطلاحی به عنوان فرهنگ سلت ارائه داده اید. تعریف و منظور شما از فرهنگ سلت چیست؟

پیش از حمله رومی ها و استقرار مسیحیت، در قسمت هایی از اروپا که امروزه آن ها را به عنوان کشورهای انگلیس، ولز، ایرلند، اسکاتلند و برتانی می شناسیم اقوامی کشاورز و صنعت گر به نام سلت ها زندگی می کردند. آن ها فرهنگ، آیین، زبان شفاهی و اساطیر مخصوص به خود داشتند که با لشکرکشی رومی ها این فرهنگ به مرور از بین رفت و فرهنگ مسیحی جای آن را گرفت. یکی از چالش های ترجمه این کتاب اساطیر و آیین های سلتی بود که منبع کاملی برای آن وجود نداشت ولی خوشحالم که مخاطب فارسی زبان از طریق این کتاب با این فلسفه ناب آشنا می گردد.

چه زمانی برای ترجمه کتاب صرف کردید و این اثر چه تفاوتی با آثار قبلی که در این باره منتشر شده است دارد؟

ترجمه این کتاب حدود 8 ماه طول کشید. این کتاب با کارهای قبلی و کاری که پس از آن ترجمه کردم چند تفاوت عمده دارد. اول این که کارهای قبلی من از نویسندگان یونگین مرد بود که سال ها آثارشان را مطالعه کرده بودم و جهان بینی و زبانشان را می شناختم. اما این کتاب اولا نویسنده اش یک خانم بود که سفر قهرمانی زن را توضیح می داد و به سفر قهرمانی ای که جوزف کمپل معرفی می کند ابعاد جدیدی اضافه می کرد. چالش بزرگ کتاب همانطور که گفتم اساطیر و نام های سلتی بود که نه تنها معادلی برای خیلی از آنها وجود نداشت، بلکه حتی تلفظ آن ها هم بسیار از زبان انگلیسی دور بود. با این وجود این کتاب تاثیر بسیار عمیقی روی من گذاشت و شاید به همین دلیل به طور ناخودآگاه ترجمه اش را طول می دادم تا تحولی که با خواندنش به من دست داده بود کامل بگردد. یک شجاعت و عشق عجیبی در من به عنوان اولین خواننده اش ایجاد کرد که مطمئنم در دیگر مخاطبان هم به همین صورت خواهد بود. در واقع این کتاب شامل چهار کتاب است و از چهار منظر می گردد آن را بررسی کرد: 1- سفرقهرمانی، 2- محیط زیست 3- زنان 4- افسانه ها و اساطیر و برای هر یک از این ها نیاز به ساختن زبان متفاوتی بود که هم برایم لذت بخش و هم چالش زا بود.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 25 شهریور 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: sanaye-90.ir شناسه مطلب: 1152

به "قهرمان این کتاب انسان خسته و بی اصالت جامعه مدرن است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قهرمان این کتاب انسان خسته و بی اصالت جامعه مدرن است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید