چگونه تمرین یوگا را با چرخه ماه هماهنگ کنید؟

به گزارش صنایع 90، یوگا تمرینی قدیمی برای تقویت بدن و افزایش قدرت فکر است. آیین های سنتی یوگا تمرین ها، آموزه ها و افسانه های بسیاری را در ارتباط با چرخه ماه با خود به همراه دارد. آساناها و پوزیشن های بسیار زیادی در یوگا با مراحل چرخه قمری مطابقت دارد. بر اساس سنت آستانگا، برای ایجاد حداکثر هماهنگی بین فکر، بدن و ریتم های طبیعت باید تمرینات یوگا همراه با تغییرات ماه در طول یک چرخه قمری تغییر کند. پس می بینیم که یوگا و ماه با هم ارتباط نزدیکی دارند.

چگونه تمرین یوگا را با چرخه ماه هماهنگ کنید؟

در این مطلب از خبرنگاران مگ می خواهیم درباره روش هماهنگی تمرینات یوگا و ماه صحبت کنیم و پای توصیه مربیان پیروز یوگا بنشینیم.

چگونه یوگا و ماه با هم ارتباط دارند؟

هاتا یوگا یکی از رایج ترین تمرینات یوگا است. هاتا معنای با اراده می دهد اما در زبان سانسکریت ها به معنای خورشید و تا به معنای ماه است.

انرژی فعال و آتشین خورشیدی را به عنوان انرژی مردانه و انرژی صلح آمیز و بازتابی ماه را به عنوان انرژی زنانه می شناسند. پس می توان این طور نتیجه گرفت که تمرینات هاتا یوگا می تواند انرژی های قطب درون ما را متعادل کند.

چرا باید بین تمرینات یوگا و ماه ارتباط برقرار کرد؟

از قدیمی ترین سنت های یوگا که تا امروز ادامه پیدا کرده است احترام به چرخه تغییرات ماه است. لوئیزا گریک، مربی ارشد یوگای ثبت شده در اتحادیه یوگا و مدیر مدرسه یوگای LKY می گوید: یک چرخه طبیعی در زندگی وجود دارد که در بین سه مرحله شروع، حفظ و رها کردن در حرکت مداوم است. اگر با ریتم چرخه های طبیعت هماهنگ شویم هوش درونی ما بروز می کند و می توانیم از آن استفاده کنیم. یوگا بر خودآگاهی تاکید دارد و زمانی که به چرخه های قمری متصل شویم می توانیم همگام با طبیعت واقعی خودمان قدم برداریم.

گریک معتقد است که چرخه ماه می تواند واقعا بر سطح انرژی بدن تأثیر بگذارد، البته تحقیقات و شواهد علمی در این زمینه نظر متفاوتی دارند. او می گوید: 60% بدن ما از آب تشکیل شده است، پس همان طور که نیروی گرانشی ماه بر جزر و مد دریاها و دریاچه ها تأثیر دارد می تواند بر بدن انسان هم تأثیر بگذارد. پرل اپلبی یکی دیگر از مربیان یوگا است که تمرینات خود را با چرخه های ماه هماهنگ می کند. او می گوید: هم گام شدن تمرینات با مراحل مختلف چرخه قمری می تواند به شما در درک احساسات واقعی اتان و توسعه تمرینات یوگی کمک کند. به زبان دیگر، تغییر و تنظیم تمرینات یوگا برای همگام شدن با انرژی بدن با چرخه قمری می تواند به ما در بهبود ارتباط با جهان طبیعی کمک کند.

علم درباره تأثیر ماه چه می گوید؟

از نظر علمی و بر اساس تصویری که چشم از روی زمین می بیند، چرخه ماه به 8 مرحله تقسیم می شود. ماه هر 27 روز از یک هلال باریک به ماه کامل و دوباره به صورت هلال باریک تغییر شکل می دهد. بعضی از مطالعات علمی ارتباط و همبستگی بین چرخه قمری و بدن انسان را تأیید کرده اند. به عنوان مثال مطالعه ای که در سال 2013 روی دانشجویان پسر انجام شد تعیین شد که ضربان قلب و فشار خون آن ها در زمان ماه کامل و ماه نو تغییر می کند.

با این حال هنوز تحقیقات در ارتباط با ارتباط چرخه ماه و فیزیولوژی انسان ادامه دارد و تأثیر ماه بر چرخه قاعدگی در حال بررسی است.

در یک بررسی که در سال 2006 انجام شد تعیین شد که آزاد شدن هورمون های عصبی در موش ها با کشش گرانشی ماه در ارتباط است اما در تحقیقاتی که در سال 2021 اجرا شده است هیچ ارتباطی بین شروع چرخه قاعدگی و مراحل تغییرات ماه مشاهده نشده است. البته در تحقیقات سال 2021 ارتباطی قوی بین تغییرات ماه و خواب افراد مشاهده شده است. پس می توان گفت که هماهنگی تمرینات یوگا و ماه می تواند روش معناداری برای احترام به ماه و رازهای نهفته در آن است.

روش همگام سازی تمرینات یوگا با ماه

گریک و اپلبی پیشنهادهای مفیدی برای هماهنگ کردن تمرینات یوگا و ماه ارائه می دهند که در این بخش می توانید آن ها را بخوانید.

1. ماه نو

ماه نو زمان تغییر و تنو است. گریک می گوید: ماه نو زمان خوبی برای پاکسازی و آماده شدن برای چرخه خلاقیت بعدی است. در تمرین آشتانگا، یوگی ها در روز ماه نو اصلا تمرین نمی کنند. در سنت های دیگر در روز ماه نو تمرینات یین ترمیمی یا سبک انجام می شود.

روش تمرین در ماه نو

 • روی معین اهداف برای چرخه قمری بعدی تمرکز کنید.
 • روی تغییر دیدگاه خود و تجسم شروع کارهای نو تمرکز کنید.
 • تمرینات چاکرانا آجنا را انجام دهید.

ژست های ایدئال در ماه نو

 • سیرساسانا یا پایه سر
 • تاداسانا یا پوز کوهستانی
 • ویپاریتاکارانی یا ژست پاها تا دیوار
 • حالت درختی و ژست های تعادلی مثل dancer pose، warrior III و eagle pose

سرفصل های تمرین در ماه نو

 • شروعی نو
 • معین مقصدها
 • حرکت ملایم

2. هلال ماه رو به افزایش

اپلبی معتقد است بهترین زمان برای تمرکز بر روی ایجاد کارهای نو زمانی است که هلال ماه در حال بزرگ شدن و تبدیل شدن به ماه کامل است. او می گوید: تمرکز بر روی تمرینات ناحیه لگن در این زمان می تواند به آزاد کردن احساسات مفید باشد.

روش تمرین در هلال ماه رو به افزایش

 • تمرین های قدرتی داشته باشید.
 • برای افزایش رشد جسمی و فکری با انرژی بیشتری تمرین کنید.
 • ژست های ایستاده طولانی تر داشته باشید و سعی کنید بیشتر روی پاهای خود بایستید.
 • برای ایجاد گرما، تنفس پرانایاما را تمرین کنید.

ژست های ایدئال در هلال ماه رو به افزایش

 • دانایامانا جانوشیراسانا یا حالت ایستاده سر تا زانو
 • اوتکاتاسانا یا حالت جایگاه
 • حالات تمرینی واریور 1، 2 یا 3 و تمرین های Virabhadrasana

سرفصل های تمرین در هلال ماه رو به افزایش

 • آتش و گرما
 • استحکام
 • باز کردن

3. یک چهارم یا ربع ابتدایی ماه

به یک هفته قبل از رخ دادن ماه نو، ربع اول ماه می گویند. گریک معتقد است سطح انرژی بدن در این زمان شروع به افزایش می کند. او می گوید: شما در این مرحله با اراده خودتان ساختارهای نوی برای خود و جامعه می سازید و به طور جدی برای رسیدن به هدف های خود تلاش می کنید.

روش تمرین در ربع اول ماه

 • به جریان های آتیشن و جسورانه متعهد باشید تا گرما از بدنتان خارج شود.
 • اهداف مربوط به ماه نو را به واقعیت تبدیل کنید.
 • تمرین های پشت خمیده و قلب باز را انجام دهید تا بتوانید از این رشد نو حمایت کنید.

ژست های ایدئال در ربع اول ماه

 • ناواسانا یا ژست قاشق
 • آردا چاندراسانا یا حالت نیمه ماه
 • بوجانگاسانا یا پوز کبرا

سرفصل های تمرین در ربع اول ماه

 • قدرت، رشد و تلاش
 • از بین بردن موانع
 • فردیت

4. ماه غول پیکر در حال افزایش

این مرحله از چرخه ماه، که دقیقا قبل از ماه کامل است، زمان عالی برای رساندن قدرت های بدن و فکر به حداکثر میزان ممکن است.

روش های تمرین در ماه غول پیکر

 • به توصیه اپلبی در زمانی تمرین کنید که انرژی ماه در نهایت است.
 • گریک پیشنهاد می کند حرکات پویا و هوازی، مثل پایکوبی، را در تمرین های خود جای دهید.

ژست های ایدئال در ماه غول پیکر

 • سلام ماه
 • اوستراسانا یا ژست شتر
 • دانایامانا داناوراسانا یا کمان ایستاده
 • ویپاریتا ویرابادراسانا یا جنگجوی معکوس

سرفصل های تمرین در ماه غول پیکر

 • کارهای فیزیکی و اقدامات عملی
 • انرژی
 • باز بودن

5. ماه کامل

گریک می گوید: ماه کامل نشان دهنده اوج انرژی یا سوپر انرژی و زمان تعادل است چون انرژی خورشیدی یانگ و انرژی قمری یین با هم هماهنگ می شوند.

اپلبی می گوید: ماه کامل زمان مناسبی است که تمام فعالیت خود را در طول چرخه قمری گذشته به یاد آورید و دوباره روی اهدافتان متمرکز شوید.

روش های تمرین ماه کامل

 • انرژی زیاد است و باید روی مدیتیشن تمرکز کنید.
 • یوگای تمرینی یا یین یوگا را تمرین کنید.

ژست های ایدئال در ماه کامل

 • بادهاکوناسانا یا حالت زاویه محدود
 • بالاسانا یا ژست کودک
 • ساواسانا یا ژست جسد
 • تمرین یوگا نیدرا

سرفصل های تمرین در ماه کامل

 • ریختن، گذشتن و رها کردن
 • انرژی درمانی زنانه
 • آگاهی و روشنایی

6. ماه غول پیکر رو به زوال

ماه غول پیکر رو به کاهش است و به عقیده گریک احساس بی قراری و گاهی ناراحتی با خود به همراه دارد پس زمان مناسبی برای کاهش سرعت و درونگرایی است.

روش های تمرین ماه کامل

 • برای برگشت انرژی، کاهش سرعت و پذیرش انرژی ماه، یینگ-یانگ را امتحان کنید.
 • انتقال آگاهانه را تمرین کنید.
 • به درونتان توجه و تمرکز کنید.

ژست های ایدئال در ماه کامل

 • کاماتکاراسانا یا وجود وحشی
 • دانوراسانا یا حالت کمان
 • اکا پادا راجاکاپپوتاسانا یا ژست شاه کبوتر

سرفصل های تمرین در ماه کامل

 • انعکاس خود
 • کند شدن
 • توجه به درون

7. ربع آخر ماه

ربع آخر ماهه یک هفته بعد از ماه کامل و یک هفته قبل از ماه نو اتفاق می افتد. این مدت می تواند زمان خوبی است که با انجام چند تمرین آگاهانه ساده با اهدافی که زمانشان گذشته است خداحافظی کنید.

روش های تمرین در ربع آخر ماه

 • سعی کنید با حرکات آهسته، گسترده و به صورت آگاهانه تمرین کنید تا بتوانید از انرژی که در طول چرخه قمری پرورش داده اید استفاده کنید.
 • در تمرینات خود بیشتر از عناصر یین استفاده کنید.

ژست های ایدئال در ربع آخر ماه

 • آپاویستا کوناسانا یا ژست اسپلیت کامل
 • پاریورتا آردا چاندراسانا یا حالت نیمه ماه چرخیده

سرفصل های تمرین در ربع آخر ماه

 • تسلیم شدن
 • تصدیق
 • خداحافظی

8. هلال ماه رو به زوال

آخرین مرحله از چرخه قمری، هلال ماه رو به زوال است. یعنی وقتی ماه به سمت باریک شدن و شروع چرخه نو می رود.

گریک می گوید: این دوران مخصوص تفکر است و واقعیت درونی از طریق خواب و رویاها نمایان می شود. هلال ماه رو به زوال شبیه به زمینی حاصل خیز برای تجسم نیت های ما برای ماه نو است. همچنین این دوران زمان خوبی برای هضم و درک خرد به دست آمده در چرخه قمری گذشته است.

روش های تمرین در هلال ماه رو به زوال

 • با یک جریان انرژی کم یا یک تمرین ترمیمی از سرعت تمرین هایتان کم کنید.
 • از لوازم جانبی برای حمایت از بدن خود استفاده کنید تا بتوانید به طور کامل در حالت یین آزاد شوید.
 • تمرین هایی که روی هضم غذا تمرکز دارند را انجام دهید.

ژست های ایدئال در ماه رو به زوال

 • سوپتا ماتسایاندراسانا یا پیچ خورده
 • سوپتا کاپوتاسانا یا کبودر دراز کشیده (با لوازم)

سرفصل های تمرین در ربع آخر ماه

 • هضم
 • استراحت و پرورش
 • بازتاب و تجلی برای آینده

مرور کلی

تمام هدف یوگا هماهنگ کردن بدن و فکر با ریتم طبیعی جهان است. اگر می خواهید تمرین های یوگای خود را عمیق تر کنید، می توانید همگام سازی انرژی بدن با چرخه ماه را شروع کنید. این یک انتخاب عالی برای افزایش سطح انرژی و آگاهی است.

این مطلب فقط جنبه آموزش و اطلاع رسانی دارد. پیش از استفاده از توصیه های این مطلب حتما با پزشک متخصص مشورت کنید. برای اطلاعات بیشتر بیانیه رفع مسؤولیت خبرنگاران مگ را بخوانید.

منبع: healthline

منبع: دیجیکالا مگ
انتشار: 25 آذر 1400 بروزرسانی: 25 آذر 1400 گردآورنده: sanaye-90.ir شناسه مطلب: 1912

به "چگونه تمرین یوگا را با چرخه ماه هماهنگ کنید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چگونه تمرین یوگا را با چرخه ماه هماهنگ کنید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید