در خیابان های جنگ زده خرمشهر

به گزارش صنایع 90، چند دهه ای است که سوم خرداد هر سال برایمان تداعی کننده حماسه قدسی بزرگی است که با از خودگذشتگی ها و دستان خالی مردمان سلحشور این سرزمین رقم خورد؛ حماسه ای که گرچه در طول 40سال گذشته به شکل ها و هنرنمایی های مختلف درباره آن صحبت شده اما هنوز تصویر واقعی و درستی از رشادت های مردان و زنان خالق آن ارائه نشده؛ مردمانی که جز اعتقاد و ایمان ابزار دیگری برای مقابله با دشمن نداشتند و به مدد همین ابزار توانستند بر دشمن بعثی فائق آیند و حماسه بزرگ آزادسازی خرمشهر را رقم بزنند.

در خیابان های جنگ زده خرمشهر

روایات زیادی از لحظه آزادسازی خرمشهر شنیده ایم اما روزها و لحظه های تلخ و دردناکی که پیش از سقوط خونین شهر و در کشاکش مقابله با دشمن، بر مردمان صبور و مقاوم آن گذشته هنوز گفتن و شنیدن دارد.

ما برای شنیدنش پای صحبت ایاد بهرام نژاد نشستیم؛ یکی از سربازان شهید سید محمد جهان آرا و همرزم شهید سید مرتضی آوینی که در روزهای پیش از آغاز جنگ به دستور جهان آرا در مرز مستقر بود و پس از آغاز جنگ نیز در نبرد تن به تن 45روزه خرمشهر حضور داشت.

بهرام نژاد که بدنش همچنان میزبان یادگاری هایی از دوران جنگ تحمیلی است، پیش از شیوع کرونا راوی راهیان نور بود.

او در گفت وگو با ما از مشاهداتش در محله های محاصره شده خرمشهر در روزهای پیش از سقوط گفت و اشاره ای هم به شرایط این روزهای خرمشهر داشت.

مرز شلمچه و روستاهای اطراف آن

نیروهای ارتش بعث از دو طرف وارد خرمشهر شدند و در اصطلاح شهر را قیچی کردند. یک سمت مرز شلمچه بود که با ورود از آن سمت در همان روزهای ابتدایی جنگ، حدود 13روستا ازجمله روستاهای خین، عرایض و... تا پل نهم خرمشهر دست دشمن بعثی افتاد.

بعثی ها با پیشروی روستابه روستا آسیب های بسکمک به کشاورزی مردم و نخیلات آنها وارد کردند. پس از تصرف پل نهم، پیش روی ها و تصرف به سمت روستاهای سرحانیه و منطقه صددستگاه یعنی خود شهر خرمشهر بود.

غزل آباد سابق، مقاومت امروز

بعد از تصرف صددستگاه، نیروهای دشمن بعثی به چهارراه غزل آباد رسیدند. در چهارراه غزل آباد به این دلیل که مرکز شهر بود، مردم مقاومت بسیار زیادی از خود نشان دادند و اجازه ندادند بعثی ها به راحتی پیش روی و منطقه را تصرف کنند. ایستادگی و مقاومت مردم به قدری بالا بود که نیروی بعثی به طور مستقیم با تانک های خود به سمت مردم شلیک می کردند تا آنها را از میدان به در کنند.

ایستادگی و مقاومت مردم در میدان غزل آباد خرمشهر باعث شد شهدای زیادی در این میدان خونشان بر زمین بریزد؛ آنقدر که چهارراه غزل آباد امروز به میدان مقاومت تغییر نام بدهد و مجسمه ای به عنوان نماد مقاومت فراموش نشدنی مردم در آن نصب شود.

حر نام دیگر میدان عشایر است

دشمن بعثی برای ورود به خرمشهر، شهر را دور زد و از جاده خرمشهر به اهواز وارد شد. میدان عشایر در نزدیکی پل مرکزی خرمشهر است؛ پلی که تنها راه ارتباطی دو سمت رودخانه کارون بود. بعثی ها قصد داشتند همین یک پل را بگیرند تا راه ارتباطی خرمشهر با آبادان نیز بسته شود اما مردم در میدان عشایر هم با حداقل ترین امکانات جنگی مقاومت نشان دادند و با دفاع از شهر و قطع راه ارتباطی پل اجازه ندادند تا پل به دست بعثی ها بیفتد.

مقاومت در میدان عشایر درحالی انجام شد که کل رزمنده ها و پاسداران خرمشهر کمتر از150نفر بودند و همین 150نفر فقط 22سلاح ژِ3 داشتند. در روزهای آخر مقاومت که به دلیل خیانت رئیس جمهوری وقت، سلاح به خرمشهر نرسید و مردم متوجه شدند با برنو نمی توان جنگید با چماق و میله های آهنی با سربازان بعثی درگیر شدند.

با وجود گرمای 50درجه، نداشتن تیر و گلوله و نبود آذوقه اما باز هم آنچه از میدان عشایر به یادگار ماند مقاومت جانانه بود و این مقاومت درحالی بود که در سمت دیگر این نبرد خونین دو لشکر و چند تیپ زرهی و بالای 100قبضه تیر از سوی بعثی ها به میدان آمده بود.

همسایه های ایثارگر مسجد جامع خرمشهر

مسجد خرمشهر بسیار پرآوازه است اما تا به امروز کمتر از زنان آزاده ای گفته شده که تا آخرین لحظه های ورود بعثی ها به شهر همچنان درحال کمک رساندن پسران و پدران و برادران تفنگ به دست خود بودند.

زنان خرمشهری درحالی آخرین نان و آذوقه موردنیاز رزمنده ها را پخت کرده و به مسجد می فرستادند که صدای تیر و ترکش در تمام شهر شنیده می شد.

آنها هم که در کار پخت غذا نبودند، ظرف های موردنیاز برای پخت وپز را به مسجد می فرستادند تا کمکی کرده باشند. بعضی خانواده ها که در خانه هایشان منبع جمع آوری آب داشتند، دبه و قابلمه و ظروفشان را آب کرده و برای پخش میان سایر مردم به مسجد جامع می آوردند.

بعضی دیگر هم ماشین های خود را اطراف مسجد ردیف به ردیف پارک می کردند تا پیش روی تانک های دشمن کندتر شود. مغازه دارهای اطراف مسجد نیز کلید مغازه هایشان را در اختیار رزمندگان گذاشته بودند تا هر آنچه نیاز دارند از مغازه ها بردارند و استفاده کنند.

خیابان آرش و یک جنگ تمام عیار

خیابان آرش هنوز با وجود گذشت 39سال از آزادسازی خرمشهر صحنه های خونین و دلخراشی را به یاد دارد. خاطراتی که راوی درباره یکی از آنها می گوید پس از شلیک گلوله تانک دشمن به سمت یکی از خانه های این خیابان، پسربچه ای 11ساله درحالی که یک دستش قطع شده بود از این خانه بیرون زد. با وجود این که رزمندگان ایرانی سعی داشتند او را به سمت خودشان بکشانند و نگذارند به سمت نیروهای بعثی برود ولی کودک به اشتباه به سمت نیروهای بعثی رفت و هنوز به آنها نرسیده، او را گلوله باران کردند.

در روزهای آخر سقوط خونین شهر، می شد در خیابان آرش و سایر خیابان های شهر نوزادانی را در قنداق هایشان دید که تکه تکه شده بودند یا زنان و دخترانی که دل و روده هایشان روی زمین ریخته شده بود. با این همه و با وجود آنکه جنگ در وجب به وجب کوچه ها و خانه به خانه خرمشهر جاری بود و دشمن وارد شهر شده بود، هنوز خانواده های زیادی حاضر نشده بودند شهر را به طور کامل تخلیه کنند. خانواده ای مانند خانواده شهید صالح پور با پنج شهید که مادر آن خانواده به فرزند شهیدش گفته بود اگر مقاومت و دفاع از شهر را رها کنی هیچ وقت شیرم را حلالت نمی کنم.

کوی آریا، محاصره و مقاومت

نمی دانم چقدر در جریان هستید اما وقتی صحبت از سقوط خرمشهر و سپس آزادسازی آن می شود، منظور تمام شهر خرمشهر نیست؛ چراکه تنها بخشی از خرمشهر سقوط کرد و دست بعثی ها افتاد. آن سوی شط کارون، یعنی مناطقی مانند محرزی، کوی آریا، کوی بهروز، کوی برق و کوت الشیخ سقوط نکرد و در دست نیروهای ایرانی بود اما یک سال در محاصره دشمن قرار داشت و پس از آزادسازی خرمشهر از محاصره خارج شد. مشکل اصلی در مناطق محاصره شده نبود آذوقه و آب بود.

شرایط به گونه ای بود که رزمندگان حتی از نان های کپک زده در طویله ها هم نمی گذشتند و همان نان ها هم غنیمت به شمار می رفت.

رزمندگان از آب کارون هم برای آشامیدن استفاده می کردند و بسکمک از روزها شکم خود را با چند دانه خرما سیر نگه می داشتند؛ البته در بعضی مناطق خانواده هایی بودند که هنوز در خانه هایشان آرد پیدا می شد و با پخت نان به رزمندگان در مناطق محاصره شده کمک می کردند. رزمندگان نیز اطراف خانه هایی که هنوز مردم در آنها سکونت داشتند سنگر بسته بودند تا از آنها دفاع کنند.

خرمشهرِ امروز

گرچه 39سال است که دیگر در کوچه و خیابان های خرمشهر دشمن بعثی پرسه نمی زند و صدای تیر و تانگ و تفنگ نمی آید اما این شهر هنوز خرمی و آبادی به خود ندیده است. هنوز بیکاری، فقر و مسائل زیرساختی عدیده ای وجود دارد که چهره خرمشهر را زشت و نازیبا کرده است.

نبود شبکه فاضلاب، خیابان های پر از چاله، نبود امکانات بهداشتی مناسب و مهم تر از همه فقر و بیکاری جوانان خرمشهری حال وهوای غم انگیزی به شهر داده و همین حس وحال را به شهروندانش منتقل می کند.

روزگاری شهید جهان آرا و نیروهایش فقط طی 578روز هم قسم شده و خرمشهر را از دست نیروهای بعثی آزاد کردند اما مسوولان دولتی با وجود گذشت 39سال هنوز برای آبادسازی خرمشهر دچار تردید هستند.

زینب مرزوقی - جام جم خوزستان

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 31 خرداد 1400 بروزرسانی: 31 خرداد 1400 گردآورنده: sanaye-90.ir شناسه مطلب: 1684

به "در خیابان های جنگ زده خرمشهر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "در خیابان های جنگ زده خرمشهر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید