اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین به همراه بیانیه هیات داوران جشنواره

به گزارش صنایع 90، خبرگزاری خبرنگاران- اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام شد.

اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین به همراه بیانیه هیات داوران جشنواره

به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، جشنواره نقالی و روایتگری فرزندان ایران زمین که به مناسبت دهمین سالگرد ثبت هزاره سرایش شاهنامه و ثبت دنیای هنر نقالی در یونسکو، در فرهنگ سرای ابن سینا و با همکاری موسسه فرهنگی هنری فردوسی توسی برگزار شده بود با بیانیه رسمی هیات داوران در مورد داوری، برگزیدگان نهایی خود را شناخت. در این بیانیه آمده است:

و این چنین شروع نموده است حکیم بلند آوازه توس، آن عظیم خرد نامه ناموران ایران را، آن جانمایه بی بدیل فرهنگ و تاریخ کهن ایران زمین را که از ادوار پیش از تاریخ مکتوب (عصر اساطیر) شروعیدن گرفته و در میدانگاه ستیز نیکی با پلیدی و بهروزی با تیره بختی در جدال بوده (عصر پهلوانی) و در دوران ساسانیان بر گرده تاریخ بنشسته (عصر تاریخی) و سرانجام یافته است و این همه شده است؛ سند هویت ملی ایرانیان از پیشا پارینه سنگی (کیومرث و هوشنگ که شروعگران سلسله کیانی بوده اند) و تا انتها دوران ساسانی ادامه یافته و ختم به شروع دورانی تازه شده پس ((شاهنامه)) نام گرفت آنکه، نه نامه شاهان است که نامه ای است شاهانه از شروع پدیداری شاهنامه، پی یا پی نگارش یافته و استنساخ شده اما از جمله اسباب پایداری و ماندگاری این سند هویت ملی ایرانی، تلاش و جانفشانی پیدا و نهان سخنوران و نقالان و شاهنامه خوانان بوده که در دوران و اعصار گوناگون به راهنمایی و حمایت و اشاعه این نامور نامه باستان همت گمارده اند.اگر چه حکیم فردوسی خود از چهار روایتگر شفاهی نام می برد که علاوه بر منابع مکتوب، منبع او بوده اند در سرایش شاهنامه

حتی فردوسی نیز از دیگر کسان و موبدان نام می برد که داستانهای بسیار را از ایشان شنیده، اگر نگوئیم که خود حکیم توس نیز نقال بوده و نقالی می نموده ولی دست کم با یک نقال در زیر یک سقف می زیسته، همسر بلند جاه و گران مایه اش ، کسی است که به بیان حکیم توس، داستان بیژن و منیژه را در شروع شبی تاریک برایش روایت نموده و حکیم آنرا به شعر سروده و امروز جاودان شده و در اختیار ماست تا که بر عالم و آدم عرضه گردد.

چرایی و درک عمیق این مقدمه، دلیل اصلی برپایی این جشنواره بود. آنچنان که روایتی شفاهی به مکتوبی ابدی تبدیل شده؛ برماست که تلاش و تلاش شفاهی نقالان خرد و کلان را در بستر جشنواره ای زمینه ساز شویم تا کسانی برآیند که جاودانگی نقالی و شاهنامه در دنیا آینده باعث می شوند، تلاش خود را دست کم نگیرید و به تلاش خود بیفزایند.

هیات داوران بر این نکته سخت پای می فشارد که هرچه در گسترش فرهنگ ادب پارسی بکوشیم، اندک است و هرگز نباید خسته شویم و به ((بیغاره)) متوسل شویم اما با بروز بلایی هر چند دنیاگیر، اعلام نتایج و سپس برگزاری این جشنواره دچار دست انداز و تاخیر شد و بسیاری از تمهیدات و پیش بینی ها به نتیجه نرسید اما با آنالیز مجدد آثاری که از مرحله اول عبور نموده بودند و آثاری را مجددا ارسال کردند که آراء ذیل ماحصل همان است اما ضروری است مشفقانه و با پوزش بسیار بخاطر تاخیرهایی که ما اندک تقصیری در بروز آن نداشته ایم، نکاتی بس مهم را متذکر شویم.

1-لزوم آموزش پذیری و احتیاج جدی تمامی شرکت کنندگان به تلمذ و فراگیری فنون اجرایی و مطلعی از فوت و فن نقالی نزد مدرسان و اساتید صاحب سبک و مطالعه و مداقه در منابع را نباید فراموش کرد و مداوم آویزه گوش قرار دهیم. ما همه احتیاجمند فراگیری و تلمذ هستیم خرد و کلان و پیر و جوان دانش انتهای ندارد.

2-بسیاری از آثار دارای معایب و ایرادات مشابه و مشترک است، فریادهای بی دلیل، تعجیل و پشت هم اندازی های آزار دهنده، بی توجهی به زمان مقرر، باز کردن داستان و پردازش و نتیجه سازی ماجرا و پرداخت تعلیق شروع و در انتظار نهادن مخاطب به تعلیق انتها نیز از جمله فنون نقالی در مدت زمان های کوتاه است، و نیز باید توجه داشت که گسترش موضوع و پرورش مضامین و به دست دادن نتایج مورد نظر همه باید در بستر قصه پردازی و داستان سازی و دیگر تکنیک های نقالی جلوه گر گردد.اینهمه نه آسان کاری است و اساسا چه کسی گفته است که نقل و نقالی کاری ساده و آسان است؟

3- بسیار دیده می شد که مفهوم حرکت بدن و فن زبان بدن در بسیاری از شرکت کنندگان نه تنها درست درک نشده بلکه غلط هم اجرا می گرددو باعث آسیب جدی به نقالی در حال و آینده می گردد.بسیار دیده شده که گویی شرکت کنندگان به لال بازی و یا شبیه به اخبار ناشنوایان مبادرت می ورزند.الزام نیست که برای نشان دادن جان و خرد به تن و کله اشاره کردو خداوند را در آسمان صندلی ساخت. زبان بدن و بیان حرکتی و استفاده از دست و پا و سر و بدن دارای تکنیکی است آموختنی و نه این است که متاسفانه بسیاری به غلط انجام می دهند.

4-مخاطب در برنامه های مجازی فقط دوربین روبرو است ولی در نقالی مخاطب در گرداگرد نقال حضور دارد، عده اندکی از شرکت کنندگان به این نکته ظریف دقت نموده بودند همیشه باید برای تمام مخاطبان نقل گفت و نه فقط مخاطب پیش رو

5- پرورش بدن، بیان و تمرکز و لزوم دقت و بیان صحیح در خوانش درست ابیات نباید از مدنظر دور گردد و نیز یک نقال نمی بایست در ارائه نشر و بیان پیوند های داستان هر چیزی را که به نظرش می آید را بگوید. بعضی از شرکت کنندگان متاسفانه به غلط و از روی نادانی و عدم اطلاع از پیوند های داستان و درک و دریافت صحیح وقایع، مطالبی را می گفته اند که نه تنها در شاهنامه بلکه در هیچ طوماری پیدا نمی گردد دقت باید کرد که یک نقال یا باید بر اساس شاهنامه و یا بر اساس طومار مرشدان مطلع و دانا نقل کند و نه هر آنچه خود از پیش خود می بافد و می گوید.

نکات تعلیمی دیگری نیز وجود دارد که به همین بسنده می کنیم، لزوم دقت در طراحی لباس، رنگ و استفاده از ابزارهای همراه مانند: چوب دست، عصا، چنته و دیگر اقلام چون کلاه ، کفش ، ردا و قبا از ویژگی ها و برجستگی اصالت و هوش نقال حکایت خواهد داشت. اما آخرین و فزونین نکته آنکه، هیات داوران تاکید می نماید که برگزیده شدن و به پسند آمدن اثری و یا برگزیده شدن اشخاصی دلیل بر مهتری و فزونی و کمال اشخاص نبوده و عدم برگزیده شدن نیز دلیل بر کهتری و کمتری و نادانستگی و عدم لیاقت و توانمندی نیست.

بهوش که از غرور و منیت بپرهیزیم و بر تلاش و تلاش خویش، بیش از پیش همت گماریم.

خدایا چنان کن سر انجام کار که تو راضی باشی و ما رستگار

آراء نهایی هیات داوران بخش انتهای جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین سال 1399

در طی جلسه آنالیز 30 اثر ارسالی در بخش انتهای و پس از آنالیز دقیق توسط هیات داوران بدینوسیله برگزیدگان نهایی این جشنواره به توضیح ذیل اعلام می گردد:

*در بخش نقالان کودک (مقطع زیر 9سال): بدون اولویت ، دیپلم افتخار و جایزه جشنواره به 3 برگزیده

محمد سپهوند - الینا عمادی - امیر علی شکفته تعلق می گیرد.

*در بخش نقالان نوجوان (مقطع بالای 9سال): دیپلم افتخار و جایزه تعلق می گیرد به :

رتبه یک: نیکا اسفندفر

رتبه دوم: نرگس احمدیان

رتبه سوم: ماهور امرایی و یاسمین مریخی

و لوح تقدیر به ساغر رضایی و ضحا حمزه تعلق گرفت.

لازم ذکر است از طرف دبیرخانه با برگزیدگان مرحله نهایی جشنواره تماس و هماهنگی لازم جهت دریافت جایزه صورت خواهد پذیرفت.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 14 فروردین 1400 بروزرسانی: 14 فروردین 1400 گردآورنده: sanaye-90.ir شناسه مطلب: 1554

به "اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین به همراه بیانیه هیات داوران جشنواره" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین به همراه بیانیه هیات داوران جشنواره"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید